Aanvullende informatie

Vrijwilligers in portret

Thea

Vrijwilliger
Hondenschool Cunos Drachten

Op het trainingsveld van Cunos spreek ik af met Thea. Zij is sinds een jaar actief als hondentrainer bij Hondenschool Cunos en verzorgd puppytrainingen en en de training gehoorzame huishond. Ze staat niet alleen op het veld maar heeft haar eigen hond ook meegenomen. Naast dat ze voor de groep staat maakt ze ook deel uit van de behendigheidsgroep van Cunos.

‘Ik was met mijn pup aan het trainen bij Cunos en na het zien van een oproep voor nieuwe trainers heb ik gereageerd.’ Ze heeft geen directe ervaring in het lesgeven maar wel in het trainen met honden. Met de liefde voor de viervoeters en de uitdaging om voor een groep te staan, probeert ze (nieuwe) hondeneigenaren de basiscommando’s en het socialiseren van de hond aan te leren.

‘Toen ik begon liep ik mee met ervaren hondentrainers en pootje voor pootje mocht ik zelf ook onderdelen van de training geven’. Verteld Thea enthousiast. Inmiddels verzorgt ze haar eigen lessen. ‘Door vrijwilliger te zijn bij hondenschool Cunos kan ik mijn passie combineren met mijzelf ontwikkelen. Ik leer nieuwe dingen zoals lesgeven, trainingsopbouw en de omgang met cursisten en ben daarnaast actief met de honden.’

Vanaf kleins af aan heeft Thea meegekregen dat het belangrijk is om je in te zetten voor de mensen om je heen. Zoals Thea het verwoordt; dat doe je gewoon. Volgens Thea heeft iedereen wel een beetje vrije tijd waarin hij of zij haar beste beentje voor kan zetten om een stukje bij te dragen op deze aarde. En als je het dan ook nog eens combineert met iets wat je zelf ontzettend leuk vindt, is het een win-win situatie.

Antje

Vrijwilliger
Hospice Smelnehaven Drachten

Toen Antje met pensioen ging wilde ze eerste even genieten van haar vrije tijd. Maar na een bepaalde periode merkte ze dat ze toch weer wat wilde gaan doen. Ze had altijd al voor haarzelf bedacht dat als ze vrijwilligerswerk zou gaan doen, dat ze dan in een hospice zou willen werken. Ze wil betekenisvol vrijwilligerswerk doen. Haar hele leven heeft ze met mensen gewerkt en dat past ook het beste bij haar en zit in haar bloed. Op eigen initiatief heeft ze een mail gestuurd naar VPTZ. Die zochten nog vrijwilligers dus ze kon direct aan de slag.

VPTZ, vrijwilligers palliatieve terminale zorg, bestaat alleen uit vrijwilligers die werken in het Hospice Smelnehaven Drachten en bij mensen thuis komen. Er zijn in het hospice wel 70 tot 80 vrijwilligers actief van jonge 40-ers tot mensen in de 80. Wat de vrijwilligers die bij VPTZ werken gemeen hebben is dat ze er graag willen zijn voor mensen in hun laatste fase.

Antje haar intrinsieke motivatie om bij het hospice vrijwilligster te zijn is omdat het voor haar heel speciaal is, het afscheid van het leven. ‘Ik vind het een hele bijzondere gebeurtenis. Vanuit mijn werkervaring ben ik gericht op de gast en zijn of haar naasten. Soms zijn er geen naasten en dan kun je de gast net iets meer geven. Op die manier kun je een huis creëren naar wensen en behoeften van de gast en het zo comfortabel mogelijk maken.

Net als Antje kiezen de vrijwilligers bewust voor het hospice om vrijwilligerswerk te doen. Zoals Antje het mooi verwoord doet iedereen het met een bepaalde behoefte. Bijvoorbeeld le stamppot tot een goed gesprek. De gast staat voorop. Vrijwilligerswerk geeft betekenis en verbinding.

Chaïra

Vrijwilliger
AV Impala Drachten

Chaïra doet al vanaf jongs af aan atletiek. Ze doet dit bij de atletiekvereniging (AV) Impala in Drachten. Rond haar 16e is zij begonnen met vrijwilligerswerk als trainer. Dit begon doordat zij aanwezig was bij een wedstrijd, op dat moment was er geen trainer aanwezig die kon ondersteunen bij de warming-up en daarom begon zij samen met een groepje kinderen zelfstandig een warming-up. Dit viel een van de leden van Impala op, waardoor de vraag ontstond of ze interesse had in het geven van training. Dit leek haar wel interessant en zo is het balletje gaan rollen om als trainer vrijwilligerswerk te doen bij AV Impala.

Chaïra gaf het volgende aan over het training geven bij Impala: ‘Het training geven is divers omdat de sport uit zoveel onderdelen bestaat. Daarnaast geef je training met verschillende trainers die zich inzetten voor de atletiekvereniging. Dit zorgt voor veel variatie en een leuk en gezellig sportklimaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om buiten te zijn en het geeft altijd voldoening om de atleten training te geven.’

Chaïra is nu 22 jaar en doet de studie HBO verpleegkunde. Door haar school en stage kan ze op dit moment niet structureel op de baan bij AV Impala staan. De vereniging is hier erg soepel in. Wanneer de vereniging haar nodig heeft, krijgt zij een bericht en kan zij aangeven of zij wel of niet beschikbaar is voor het invallen.

Doordat Chaïra bij AV Impala actief was, is ze vanzelf in dit vrijwilligerswerk gerold. Bij de vraag of ze zich ook op andere manieren vrijwillig inzet kwam al snel naar voren dat vrijwilligerswerk ook in kleine activiteiten en handelingen zit, waardoor Chaïra zelf ook op meerdere vlakken actief bezig is in het vrijwilligerswerk terwijl zij zich hier niet bewust van was. Ook al is het niet structureel en lijkt het als vanzelfsprekend, het kan zeker wel vrijwilligerswerk zijn.

Voor wie vrijwilligerswerk overweegt, raadt Chaïra aan om iets te vinden wat bij je past, zodat het voelt als een positieve aanvulling op je dag!

Sake

Vrijwilliger
VPTZ Drachten

Doe’t ik mei pensjoen gie fielde ik my noch te goed om efter de geraniums te sitten, sadwaande besocht ik noch wat sinichs te dwaan. Fia de frijwilligers sintrale bin ik by de VPTZ telâne kaam en kin ik wat dwaan wat ik kin en wat my foldwaning jout. Ik bin no sa’n 20 jier aktyf by de streek. Omdat it my in soad niget jout en baas bin en bliuw oer myn eigen tiid bliuwt it moai om te dwaan. Ik fyn it moai om minsken by te stean yn har lêste stikje op in wize dy’t har sels it bêste past. Ik ha respekt foar elk syn of har kar dêryn en ik genietsje sels ek fan alle ferhalen dy’t op it aljemint komme.

It wichtichste is dat ik dy ynset ek foar mysels doch. Fan myn eardere wurk út wie it altyd al in wichtich ûnderdiel om mei minsken yn petear te gean en guon minsken dy’t yn it lêste stikje fan har libben sitte fine it ek moai om yn petear te kommen en ferhalen te fertellen oer en út har libbensreis. En dat is it fijne fan frijwilliger wêze. Ik tink dat it frijwilliger wêze komme moat fan dy sels út. Moast it sels wol echt dwaan wolle. In soad minsken fine it lestich fêste ferplichtingen te ha. Dat begryp ik , want dat wol iksels leaver ek net. Ik wol sels de leie yn hannen ha. It moat mooglik bliuwe om sels te bepalen wat en wannear ik my ynsette wol. Us koördinator stjoert in mailtsje rûn dêr’t hja yn freget om ynset en wat en wannear nedich is. As it my past en as ik leverje kin wat nedich is dan jou ik dat troch.

Dy fêst yn roasterje is net oan de oarder. It wurd frijwilligerswurk is neffens my eins in ferkeard wurd. Wurk betsjut ornaris dat der dan sprake is fan in arbeidsferhâlding. Dy is der net. Krigest ommers ek net betelle. Frijwillige ynset moatst sjen as in oanfolling fan wat oftsto aardich fynst om te dwaan. Yn ús gefal dyn kennis en kunde te brûken foar in meiminske.

Frijwillige ynset is net om’e nocht. Wolsto ek meidwaan?

Jellie

Vrijwilliger
Bosshardt - Leger des Heils Drachten

Jellie is vrijwilliger bij het Leger des Heils, bij Bosshardt op de Stationsweg in Drachten. 18 jaar geleden is ze gestart met kleine klusjes zoals schoonmaken en opruimen. In die tijd was het nog het Korps. Het Korps is de kerk van het Leger des Heils. Na een tijd helpen in de schoonmaak werd Jellie gevraagd of ze ook in de kledingwinkel wilde werken. In die tijd was de kledingwinkel twee keer per week geopend in het kleine zaaltje. Het zaaltje en de huiskamer worden nu gebruikt wordt voor verschillende activiteiten waarbij iedereen welkom is. Eén keer per week is er een warme maaltijd en op woensdag is er soep en brood. Ook wordt er soms bingo gespeeld, er is een creatief groepje en ook een zangclub. Er komt een grote variatie aan bezoekers, een deel komt voor de winkel en daarnaast komen mensen graag in de huiskamer voor een kopje koffie en de gezelligheid. Eén keer per maand is er een samenkomst, een laagdrempelige kerkdienst waarbij ook liederen worden gezongen.

Ze heeft een hele mooie tijd in de winkel van het Leger des Heils gehad. Tegenwoordig is ze actief in de huiskamer van Leger des Heils. Ze doet van alles en nog wat. Dat is ook niet verwonderlijk, want Jellie is elke dag in het gebouw te vinden. Een vast gezicht en iedereen kent haar goed.

‘De gezelligheid, de sfeer en de collega’s maken dat ik hier elke dag ben’. Jellie is een bezig bijtje en zit liever niet alleen maar thuis. Ze steekt graag de handen uit de mouwen en is het liefst tussen de mensen. ‘Het Leger is mijn tweede huis en ik blijf hier tot ik niet meer kan. Elke dag is variërend, er gebeurt elke dag wel wat’.

Geloof in het wonder van ontmoeten.

Hans

Vrijwilliger
Dorcas Drachten

Hans is een halfjaar actief als chauffeur en in de techniek bij Dorcas Drachten. In de Dorcas winkel Drachten kun je tweedehands spullen en kleding brengen en shoppen, waarbij de opbrengst bestemd is voor mensen in nood in Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Hij heeft veel vrienden en kennissen die hij bij Dorcas betrekt, zo is hij zelf ook bij Dorcas terecht gekomen. Het is een soort olievlek. Het zegt wat over de positieve sfeer bij Dorcas Drachten waar wel 130 vrijwilligers actief zijn. Ook het geloof speelt een grote rol. De vrijwilligers kunnen de dag samen beginnen, de communicatie is goed en er wordt naar elkaar geluisterd, dit creëert betrokkenheid.

Hans heeft 10 jaar voor zijn schoonzoon meubeltransport gedaan. Inmiddels is dat bedrijf groter geworden en heeft hij professionele chauffeurs dus kon Hans om zich heen gaan kijken waar hij zijn energie vervolgens kwijt kon. Hans is een actieve man die niet stil wil zitten en graag een handje helpt.

‘Het circulaire bij Dorcas spreekt me ontzettend aan. Helpend helpen.’ Er zijn ook mensen aan het werk bij Dorcas die wat extra ondersteuning of aandacht nodig hebben verteld Hans. ‘Naast dat ik mij vrijwillig inzet voor Dorcas help ik ook die mensen.’ Hans brengt samen met een andere vrijwilliger de spullen bij mensen thuis. Deze contacten geniet hij van en er ontstaan mooie verhalen en contacten.

‘Ook het circulaire van de meubels spreekt mij enorm aan. Mensen raken uitgekeken op spullen die nog hartstikke goed zijn en daarmee worden andere mensen weer geholpen met een nieuw inventaris.’ Mensen leveren hun spullen in als een gift. Een gift voor het goeie doel en daarnaast een mogelijkheid voor andere mensen om iets nieuws aan te schaffen.

Hans zijn vrouw moet hem bijna vasthouden zodat hij niet elke dag naar Dorcas gaat. Zo leuk, gezellig en nuttig vindt hij zijn vrijwilligerswerk bij Dorcas. Met elkaar en voor elkaar.